งาน รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 2 (ปี 2561)

The 2nd World Unification Activists Workshop (2018)

 

เกริ่นนำสั้นๆ

            นักกิจกรรมรวมโลก หรือ คนรวมโลก (World unification activists) หมายถึง ผู้ที่ใฝ่ฝันและดำเนินการเพื่อให้เกิดโลกที่มีความเป็นหนึ่งเดียว (One World) ซึ่งก็คือ โลกที่ไร้พรมแดนและไร้กองทัพใดๆ   งานรวมพลฯ ครั้งนี้เป็นโอกาสที่เหล่าคนรวมโลกจะได้ลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา งานรวมพลฯ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกนว่า “รวมโลกกันได้ฟรีๆ เพียงมีความทุ่มเทและความร่วมมือ” นั่นก็หมายถึงว่า ผู้ร่วมงานทุกคน (คาดว่าจะมี คนรวมโลก 8 คน และผู้ชม 40 คน) จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อย่างไรก็ตาม คนรวมโลกที่มาร่วมงานจะต้องเสียสละทุ่มเททำงานหนักและอยู่อย่างลำบากสักหน่อยเพื่อให้สามารถถ่ายทอดแนวคิดรวมโลกในวันสุดท้ายของงานไปสู่ท่านผู้ชมทั้งที่ศาลารวมโลกและที่รับชมออนไลน์ได้อย่างประสบผลสำเร็จ

 
 

 

 

 

วันงาน:            พฤหัสที่ 1เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

 

สถานที่:            อนุสาวรีย์รวมโลก และ ศาลารวมโลก, อ.เมืองจันทร์ (ติดกับ อ.อุทุมพรพิสัย) จ.ศรีสะเกษ

 

จำนวนผู้เข้าร่วม: - คนรวมโลก 8 คน (ทำกิจกรรมตลอด 3 วัน)

  - ผู้ชม ประมาณ 40 คน (รับชมรับฟังการนำเสนอ และ/หรือ การแสดงในบ่ายวันเสาร์) 

 

คุณสมบัติของคนรวมโลกที่จะร่วมงาน:

            - ต้องการให้โลกไร้พรมแดนแบ่งกั้น เพื่อที่มนุษย์ทุกคนจะได้สามารถเคลื่อนย้าย, ท่องเที่ยว, ทำงาน, และ ลงหลักปักฐาน ในที่ใดก็ได้บนโลก เสมือนว่าทั้งโลกคือประเทศของตนเอง

 
 

            - ต้องการให้โลกไร้กองทัพใดๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีมนุษย์ทำงานสู้รบฆ่าฟันกันเอง 

 

 

ค่าร่วมงาน: ฟรี

 

 

ผู้จัดงาน: ชมรมรวมโลก (World Unification Club) ซึ่งเป็นการรวมตัวของอาสาสมัครที่มุ่งหมายรวมโลก และส่งเสริมนักกิจกรรมทั่วโลกให้บรรลุเป้าหมายแห่งโลกหนึ่งเดียว   เว็บไซต์: www.WeLoveOurWorld.com

 

 

ผู้ประสานงาน (ผู้ติดต่อ):  กงจักร  ใจดี,    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,             

เฟซบุ๊ค: Kongjak Jaidee (คนรวมโลก),    เว็บไซต์ส่วนตัว: www.GoodJai.com

 

 

 

 

หมายกำหนดการเบื้องต้นของงาน รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 2

 

กำหนดการคร่าวๆ: วันแรก è เหล่าคนรวมโลกต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเพื่อมีชีวิตรอดและทำงานเพื่อโลกได้ตลอดช่วง 3 วัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์รวมโลก; วันที่สอง è เหล่าคนรวมโลกซักซ้อมการพรีเซนต์หรือการแสดง และเตรียมทำอาหารเลี้ยงเหล่าผู้ชมในวันรุ่งขึ้น; วันที่สาม è เหล่าคนรวมโลกทำอาหารเที่ยงเลี้ยงผู้เข้าชม, แจกเสื้อรวมโลก, ร่วมกันนำเสนอหรือทำการแสดงเกี่ยวกับการรวมโลกในเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง     

 

กำหนดการโดยละเอียด (อาจเปลี่ยนแปลงได้):

พฤหัส 1 มีนาคม 2561

            เช้าตรู่          => เหล่าคนรวมโลกมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์รวมโลก ซึ่งจะมีอาหารเช้าพร้อมให้รับประทาน (จะมีรถไปรับฟรีสำหรับคนรวมโลกที่เดินทางมาทางรถไฟหรือรถยนต์โดยสารถึงที่ตัวอำเภออุทุมพรพิสัยในช่วงเช้านี้)  

 

10:00              => เหล่าคนรวมโลกเริ่มเตรียมสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น เตา, ฟืน, ภาชนะ, ฯลฯ และตรวจสอบว่าห้องน้ำที่มีให้สองห้องพร้อมทั้งระบบไฟฟ้าใช้การได้ดีหรือไม่    

 

            11:00               => เหล่าคนรวมโลกทำอาหารเที่ยงด้วยกัน

            12:00 – 13:00 => เหล่าคนรวมโลกทานอาหารเที่ยงด้วยกัน

13:00 – 15:00  => เหล่าคนรวมโลกเตรียมที่นอนและอุปกรณ์หลับนอน (คนรวมโลกผู้ใดต้องการสร้างห้องนอนและห้องน้ำส่วนตัวก็สามารถทำได้)         

 

15:00 – 16:00 => เหล่าคนรวมโลกเก็บหาผักผลไม้แถวๆ นี้มาเป็นอาหารเย็น 

 

16:00 – 17:00 => เหล่าคนรวมโลกทำอาหารเย็น

17:00 – 18:00 => เหล่าคนรวมโลกออกกำลังกายและอาบน้ำ (ทีละคน ;)

            18:00 – 19:00 => เหล่าคนรวมโลกทานข้าวเย็นร่วมกัน

19:00 – 21:00 => เหล่าคนรวมโลกก่อกองไฟ แล้วทำการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการนำเสนอ/การแสดง

 

            21:00             => เหล่าคนรวมโลกเข้านอน

 

 

 

 

ศุกร์ 2 มีนาคม 2561

 

 

            7:00                 => เหล่าคนรวมโลกทำอาหารเช้า

            8:00                 => เหล่าคนรวมโลกกินข้าวเช้าด้วยกัน

 

10:00               => เหล่าคนรวมโลกสกรีนเสื้อรวมโลก 48 ตัว ไว้แจกเหล่าผู้ชม, วาดภาพป้ายสถานที่ต่างๆรอบโลกที่อนุสาวรีย์รวมโลก  

 

            11:00               => เหล่าคนรวมโลกทำอาหารเที่ยง

            12:00 – 13:00 => เหล่าคนรวมโลกทานอาหารเที่ยงด้วยกัน

13:00 - 15:00   => เหล่าคนรวมโลกซ้อมการนำเสนอ/ละคร/การเต้นรำ/การร้องเพลง Imagine, เตรียมเอกสารแจก เป็นต้น  

 

15:00 - 16:00   => เหล่าคนรวมโลกเก็บหาอาหารสำหรับทำให้ผู้ชมทานในวันรุ่งขึ้น 

 

16:00 - 17:00   => เหล่าคนรวมโลกทำอาหารเย็น

17:00 - 18:00 => เหล่าคนรวมโลกออกกำลังกาย อาบน้ำ

            18:00 – 19:00 => เหล่าคนรวมโลกทานอาหารเย็นด้วยกัน

19:00 – 21:00 => เหล่าคนรวมโลกเตรียมพร้อมสำหรับการบรรยาย/การแสดงทุกอย่างในวันรุ่งขึ้น 

 

            21:00              => เหล่าคนรวมโลกเข้านอน

 

 

เสาร์ 3 มีนาคม 2561

 

            7:00                 => เหล่าคนรวมโลกทำอาหารเช้า

            8:00                 => เหล่าคนรวมโลกทานอาหารเช้าด้วยกัน  

10:00               => เหล่าคนรวมโลกจัดเตรียมพื้นที่บริเวณศาลารวมโลกและอนุสาวรีย์รวมโลกที่จะใช้ทำการนำเสนอ/การแสดง

            11:00               => เหล่าผู้ชมเริ่มเดินทางมาถึง   เหล่าคนรวมโลกให้การต้อนรับพร้อมกับหุงหาอาหาร

            12:00 – 13:00 => เหล่าคนรวมโลกเสิร์ฟอาหารเที่ยงแก่เหล่าผู้ชม

 

13:00 - 15:00   => เหล่าคนรวมโลกทำการพรีเซนต์ที่ศาลารวมโลก และ/หรือ ทำการแสดง, เล่นเกม, เต้นรำ ที่อนุสาวรีย์รวมโลก

 

15:00 - 16:00   => เหล่าคนรวมโลกทำความสะอาดสถานที่

16:00 - 17:00   => เหล่าคนรวมโลกเตรียมตัวกลับ

17:00 - 18:00 => เหล่าคนรวมโลกแวะเยี่ยม “ครอบครัวใจดี” ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนอาหารมื้ออำลา

            18:00 – 19:00 => เหล่าคนรวมโลกรับประทานอาหารมื้ออำลาร่วมกัน

 
 

19:00               => คนรวมโลกแต่ละคนแยกย้ายกลับที่พักตนเองเพื่อทำงานมุ่งสู่การรวมโลกด้วยตนเองต่อไป

 

 

หมายเหตุ:

 

- จะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศเป็นระยะๆ ทาง Facebook Live ตลอดงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสุดท้าย)

 

- ภาษาที่ใช้ในงานรวมพลครั้งนี้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ไทย, ลาว

 

- รถไฟจากกรุงเทพมาถึงสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย เวลา 13:01, 16:34, 18:18, 01:52, 04:44, 05:54, และ 08:26 น. [ใช้เวลาประมาณ 7-10 ชั่วโมง]

- รถไฟที่จะไปกรุงเทพ ออกจากสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย เวลา 8:48, 10:14, 15:48, 18:19, 19:22, 19:49, และ 20:46 น.

 

- รถทัวร์โดยทั่วไปจะมาถึงอำเภออุทุมพรพิสัยตอนเช้ามืดกับหัวค่ำ และออกจากอำเภอนี้ในช่วงนี้เช่นกัน [ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง]

 

- สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินอุบลราชธานี ซึ่งห่างจากอนุสาวรีย์รวมโลกประมาณ 100 กม. ท่านที่มาทางเครื่องบิน โปรดใช้บริการรถไฟ, รถบัสโดยสาร, หรือรถแท็กซี่ เดินทางต่อมายังอำเภออุทุมพรพิสัย แล้วจะมีรถไปรับมาที่อนุสาวรีย์รวมโลก 

 

**************************************************