ใจดี   กงจักร
นักแปลรวมโลก
เริ่มกิจการ 14 สิงหาคม 2552     ..     {Since 14 August 2009}

Kongjak "Globe" Jaidee
World Unification Translator

รับแปล อังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ   หน้าละ 50 บาท (ราคาเดียว ไม่ใช่ราคาเริ่มต้น)
{Translate English-Thai & Thai-English at a rate of 50 baht/page. (‘Fixed price’, NOT ‘Start price’)}

(16 มี.ค. 2560) ขณะนี้ผมอยู่ระหว่างการเดินทางรอบโลก ของดรับงานแปลเพิ่มเติม
จนกว่าจะกลับมาในปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 .. กลับมาแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ .. ว่าจะเปิดอีกครั้งหรือจะปิดถาวรครับ
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน และขออภัยท่านผู้สนใจใช้บริการทุกท่าน
ขออภัยที่ท่านจะไม่สามารถติดต่อผมได้ไม่ว่าทางโทรศัพท์, Facebook, หรือทาง e-mail ในช่วงนี้ครับ

หลักการแปลและราคา
Rates & Rules
ขั้นตอนการรับงาน
Procedures
คิวงานแปล
Job Queue
ตัวอย่างงานแปล
Work Samples
เกี่ยวกับผู้แปล
About the Translator
ที่อยู่ติดต่อ
Contact me
หลักการแปล และ ราคา (มีผลตั้งแต่ 16 ก.พ. 2558   เป็นต้นไป)
{Rules and rates of translation service (Updated: 16 February 2015)

นี่เป็นการตั้งราคาใหม่ หลังจากเคยแปลตั้งแต่ราคา 50 บาทในตอนเริ่มต้น แล้วก็เปลี่ยนเป็น 100 บาท แล้วเปลี่ยนเป็น 20 – 150 บาท แล้วแต่ระดับความละเอียดที่ต้องการ แล้วก็ขึ้นเป็น 200 บาท .. ตอนนี้ ขอเปลี่ยนเป็นรับแปลในราคาหน้าละ 50 บาท ราคาเดียว ไม่ใช่ราคาเริ่มต้น ประเมินจำนวนหน้าจากหลักง่ายๆ ว่า ถ้าส่งงานมาเป็น A4 ตัวอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด Font 16 ได้กี่หน้าก็คิดตามนั้น (หักรูปภาพออก) แต่ถ้าเป็นงานวิจัยมาแบบ PDF ก็จะประมาณเอาคร่าวๆ ว่า 1 หน้าที่มี 2 คอลัมน์ ถือเป็น 2 หน้าของงานแปล

** โดย ขอเน้นว่า การคิดค่าแปลในราคาถูก (เมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาดทั่วไป) นี้ ก็เพื่อความสบายใจในการแปลงานของผมที่จะได้ไม่ต้องทุ่มเทสมองกับงานแปลมาก (ผมขอใช้พลังสมองในการประมวลผลแค่ประมาณ 50%) เพื่อรักษาสุขภาพและมีเวลาเหลือไปทำอย่างภารกิจอื่นๆในแต่ละวัน ดังนั้น ความละเอียดจะน้อยลง ความถูกต้อง อาจไม่ 100% คุณภาพน่าจะเทียบพวกที่เขาคิดราคาแพงๆ กว่านี้ ไม่ได้ [ส่วนจะมีที่ไหนคิดถูกกว่านี้หรือไม่ ไม่ทราบครับ (บางที่ประกาศแจ้งราคาถูกแต่ส่งงานไปจริงประเมินไม่ตรงตามราคาที่แจ้ง)] .. อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของงานแปลที่นี่ก็คือ งานทั้งหมด แปลโดยผมเองคนเดียว ผิดตรงไหนก็คือความผิดผมเอง สงสัยตรงไหนถามผมได้โดยตรง … อ้อ ส่วนใครที่อยากให้ผมแปลอย่างถูกต้องเต็มที่โดยขอเพิ่มราคานั้น ขอไม่รับนะครับ จะรับแปลราคานี้ราคาเดียว อีกอย่าง ใครที่จะขอเพิ่มเงินเพื่อขอลัดคิวแปลนั้น ก็ไม่ขอรับเช่นกัน เพราะเงินที่ได้มาไม่คุ้มกับการเสียสุขภาพของผม .. ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการในการแปลจะเป็นดังนี้ครับ

แปล อังกฤษ เป็น ไทย   {English to Thai}
- เป็นการแปลทุกประโยค หลังจบแต่ละประโยคจะทำจุด Full stop 2 จุด ตามด้วยช่องว่าง (เคาะคานวรรค) 5 ช่อง โดยอาจละเว้นแปลคำบางคำที่ดูไม่จำเป็นในประโยค เน้นให้แต่ละประโยคอ่านเข้าใจง่ายและถูกต้อง สำหรับศัพท์เทคนิคเฉพาะทางนั้น จะขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะครับ เพราะถือว่าผู้จ้างแปลน่าจะรู้จักคำนั้นดียิ่งกว่าผมอยู่แล้ว
{All sentences (but probably not all words in the sentence) are translated. Since this translation is at a cheap price, technical terms might be left untranslated. My translation style emphasizes on ease of understanding in the Thai context. Therefore, it is not word-by-word translation. However, the whole meaning of the translated sentence should not be different from the original one.}

- เพื่อให้เทียบผลงานแปลกับต้นฉบับแบบประโยคต่อประโยคได้ แต่ละประโยคที่แปลจะปิดท้ายด้วย ".. " (จุดสองจุด แล้วเคาะอีก 5 ครั้ง) หากต้องการลบจุดที่ผมทำไว้ โปรดใช้คำสั่ง 'แทนที่' เพื่อค้นหา ".. " และแทนที่ด้วย " " นะครับ
{For comparability between the original and the translation, each translated sentence is ended with ".. " (two full stops and 5 spaces). If you do not want these dots and spaces, please use the 'Replace' command to find ".. " and replace them with " ".}

- ดูตัวอย่างงานแปลได้ในเว็บนี้ (สมัยแรกๆผมรับแปลงานเหล่านี้โดยคิดหน้าละ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องสามารถเปิดเผยให้คนทั่วไปดาวน์โหลดได้ .. ปัจจุบัน เงื่อนไขนี้ไม่มีแล้วครับ วางใจได้ :-) )
{Examples of my translation are available in the Download section. At the beginning, I translated these jobs at 50 baht/page, with a condition that the translation must be downloadable in this website. Now, this condition is discontinued.}

แปล ไทย เป็น อังกฤษ   {Thai to English}
- แปลโดยพยายามให้ภาษาอังกฤษที่ออกมาอ่านง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่ ก็อย่างที่บอกครับ ในระดับราคาหน้าละ 50 บาท ภาษาย่อมไม่ได้เนี้ยบสักเท่าไร งานแปลของผมจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลงานแปลคุณภาพสูง หากต้องการภาษาที่สละสลวย ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการแปลที่อื่นนะครับ หาใน Google ดูครับ ร้านรับแปลมีเยอะมาก
{Translate by trying to make all the translated sentences both easy to read and grammatically correct. However, since the charge is only 50 baht/page, my translation would not be so neat.}

*หมายเหตุ*   {Remark}
1. คิดจำนวนหน้าโดยดูจากงานต้นฉบับ (ไม่ได้ดูจากงานที่ผมแปล ซึ่งโดยมาก มักจะมีจำนวนหน้ามากกว่าจำนวนหน้าต้นฉบับที่ใช้คิดคำนวณราคา) คิดจำนวนหน้าที่ขนาดกระดาษ A4 ใช้ ฟอนต์ Angsana New ตัวอักษรขนาด 16 point ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ "Single".. (มีตัวอักษรประมาณ 400 คำต่อ 1 หน้า) .. กรณีไฟล์ที่ส่งมาเป็น PDF จะประเมินราคาแบบคร่าวๆ ตามประสบการณ์ของผม โดยหาก PDF ต้นฉบับเป็นแบบ 2 คอลัมน์ จะถือว่า 1 หน้าต้นฉบับ = 2 หน้าของงานแปล
2. รับและส่งงานทาง E-mail เท่านั้น
3. การชำระค่าแปล ผมต้องขอความกรุณาท่านให้ชำระเงินค่าแปลล่วงหน้าเต็มจำนวน ก่อนวันที่ผมจะเริ่มลงมือแปลงานนั้นๆ (จะแจ้งกำหนดวันจ่ายเงินทางเมล)
4. อัตราความเร็วในการแปลงานของผมอยู่ที่ประมาณ 6 หน้าต่อวัน (เพราะผมมีภารกิจอื่นๆ ด้วย และการรับแปลเท่านี้ทำให้มีรายได้เท่าค่าแรงรายวันขั้นต่ำ ถือว่าเพียงพอแล้ว)
5. การแปลนี้จะไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยแปล .. ใช้สมองแปลล้วนๆ บวกกับดิกชันนารี (ขอขอบคุณ โปรแกรมดิก "Wordweb" (freeware) และ "Thaisoft So Sethaputra Dictionary V.1.5") และ อินเตอร์เน็ต (Google, Wikipedia, ฯลฯ) ที่ผมใช้ประกอบการแปลงาน .. หากท่านต้องการเพียงแปลให้รู้เรื่องคร่าวๆ และเดาใจความโดยรวมได้ แนะนำให้ใช้เว็บช่วยแปลอย่างเช่น Google Translation
*หมายเหตุ* ปัจจุบันผมใช้โปรแกรม Golden Dict ที่ใช้ฐานข้อมูลไทย-อังกฤษ-ไทย ของ Lexitron และใช้ฐานข้อมูล English-English ของ WordNet (ทั้งหมดนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่) โดยกำหนดให้ค้นหาข้อมูลใน Wikipedia และ Wikitionary ด้วย .. ใช้งานสะดวกมากครับ แค่ไฮไลต์คำทีต้องการค้นหาความหมาย แล้วกด Ctrl+C+C ก็ได้ความหมายของคำศัพท์อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเลย
6. สงวนสิทธิ์ไม่รับแปลงานที่ไม่สะดวกใจที่จะแปล (เช่น งานที่อาจารย์ห้ามจ้างแปล เป็นต้น)

ขั้นตอนการรับงาน
Procedures for a translation job
1. ท่านส่ง E-mail แจ้งความประสงค์ให้แปลงาน พร้อมแนบไฟล์ที่ต้องการจะให้แปลมาให้ผมที่ goodjai@yahoo.com
{1. You send me an e-mail with an attached file(s) of the document to be translated. My e-mail address is goodjai@yahoo.com }

2. ผมจะประเมินงาน และแจ้งท่านกลับไปว่า จะรับแปลหรือไม่ ถ้ารับ ราคาแปลทั้งสิ้นเป็นเท่าไหร่ จะส่งงานได้วันไหน และท่านต้องชำระเงินค่าแปลล่วงหน้าภายในวันที่เท่าไหร่
{2. I will assess the work and count the pages. Then I will inform you about my acceptance, the total cost, the finishing date, and the date that you should make an advance payment. }

3. หากท่านตกลงใจจะให้แปลงานตาม ราคา และ เวลา ที่แจ้งไป โปรด E-mail ยืนยันกลับมาอีกครั้ง
3. {If you are OK with the charge and the timing, you will need to comfirm me via e-mail again.}

4. ผมจะ E-mail แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงินให้ท่าน (มีเลขที่บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา) หรือจะโอนทาง PayPal ก็ได้ครับ
{4. I will e-mail you with information of my bank accounts (available in SCB, KTB, and BAY banks)}
[ PayPal payment is also welcome. ]

5. งานของท่านจะปรากฏในส่วนของ "คิวงานแปล"
{5. Your work will be listed in the "Job Queue" section in this web page.}

6. ท่านโอนเงินมาให้ผมตามราคาที่ผมประเมิน โดยสามารถโอนได้ทันที หรืออย่างช้าภายในเวลาตามที่ตกลงข้างต้น (ควรเป็นก่อนวันที่ผมจะเริ่มแปลงานท่าน)
{6. You transfer the payment to me within the specified date, which is the date before I will start working on your job.}

7. ท่าน E-mail หรือโทรศัพท์มาแจ้งผมว่าได้โอนเงินแล้ว (หากท่านไม่ชำระเงินและขาดการติดต่อ ถือว่า ยกเลิกงานแปลนั้นไป)
{7. You e-mail or phone me that you have made money transfer. If you fail to pay within the specified date, you work will be canceled.}

8. ผมจะเช็คยอดเงินในบัญชี และ E-mail แจ้งกลับไปบอกท่านว่าได้รับเงินค่าแปลล่วงหน้าโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
{8. I will check the balance in my account, then I will inform you that I have received the advance payment.}

9. ผมจะเริ่มแปลงานของท่านเมื่อเสร็จงานแปลของคิวก่อนหน้าท่าน และส่งงานให้ท่าน ประมาณ ภายในเวลาไม่เกิน 12:00 น. ของวันกำหนดส่งงาน (หากส่งงานแปลล่าช้าเกิน 6 ทุ่มของวันนั้น งานต่อไปของท่านจะได้รับการลดราคาพิเศษ) (หากภายในวันกำหนดส่งงาน ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ แสดงว่าต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับผมแน่ๆ ท่านสามารถสอบถามเรื่องผมและเรื่องงานได้กับพ่อแม่ผม ที่เบอร์ 089-6303680 (พ่อ), 085-1160801 (แม่), 045-691740 (บ้าน)
{9. I will start your work after having finished the previous work. The translated work will be sent to you within noon of the work submission date. (If there is an overday delay, your next work will be specially discounted.) If you don't get my contact on the submission date, you can guess that there might be something bad happens to me. You can ask about me with my parents. Their contact numbers are 089-6303680 (my dad), 085-1160801 (my mum), 045-691740 (home number)

10. เมื่อท่านรับงานแล้ว หากมีปัญหาข้องใจ หรือพบข้อผิดพลาดประการใด โปรดติดต่อเพื่อให้ผมแก้ไขปรับปรุงหรือตอบข้อสงสัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
{10. Should you have any problems with the translated work, you can always contact me for correcting or giving answers without an additional charge.}

11. กรณีที่ท่านระบุว่าต้องการให้งานแปลของท่านสามารถให้คนทั่วไปดาวน์โหลดได้ในเว็บนี้ ผมจะนำ ตัวงานต้นฉบับ และ ผลงานที่ผมแปล ใส่ไว้ให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นี้ เพื่อที่ผลงานจะได้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างเต็มที่ ตามอุดมการณ์รวมโลกของสำนักแปลเรา
{11. If you specify that you want your work to be freely downloadable, I will post your original doc and translated doc in this webpage, so that interested persons can utilize them, and this will fulfill the principle of this translation center in giving benefits to the whole world,}
คิวการรับงานแปล .. Work Queue (รับแปลประมาณวันละ 6 หน้า)
ข่าวดี .. ท่านที่รอคิวงานแปลผมไม่ได้ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์แปลมาพอสมควร จบ ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ยินดีรับแปลในราคาย่อมเยา สนใจโปรดติดต่อเองที่ jsarisa@hotmail.com (คุณเจนจิรา)
- งานคุณ Pattarawat (Resources of innovation .. 20 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Saturdayday 10 Sept 2016
- งานคุณ Panisama (Palm Oil Transit Trading .. 30 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Thursday 15 Sept 2016
- งานคุณ Sornserm (Home Returning Training .. 24 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Monday 19 Sept 2016
- งานคุณ Beau (World Religion .. 18 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Thursday 22 Sept 2016
- งานคุณ Panisama (Lapuan island .. 12 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Saturday 24 August 2016
- งานคุณ Pattarawat (paper2 3oct_Ghanaian construction industry .. 7 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Sunday 25 Sept 2016
- งานคุณ Pattarawat (week10_Technological innovation in Brazil .. 14 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Tuesday 27 Sept 2016
- งานคุณ Pattarawat (week10_Open Innovation, Knowledge Flows and Intellectual Capital .. 5 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Wednesday 28 Sept 2016
- งานคุณ Pattarawat (week13_Diffusion of green building technologies .. 16 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Saturday 1 Oct 2016
- งานคุณ Pattarawat (week13_Evaluating innovation diffusion readiness .. 15 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Monday 3 Oct 2016
- งานคุณ Pattarawat (week15_Critical factors for transforming creativity into sustainability .. 15 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Thursday 6 Oct 2016
- งานคุณ Pattarawat (week15_Strategic collective system building .. 22 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Monday 10 Oct 2016
- งานคุณ Pattarawat (week16_Sustainability-oriented innovation system analyses .. 18 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Thursday 13 Oct 2016
- งานคุณ Pattarawat (week16_Innovations on management of sustainable construction .. 8 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Saturday 15 Oct 2016
- งานคุณ Busaraporn (Apriori Algorithm .. 90 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Monday 31 Oct 2016
- งานคุณ Worapan (Forest Mapping with GIS .. 100 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Tuesday 15 Nov 2016
- งานคุณ Boriboon (Effects of Roads on Forests in Brazil .. 100 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Wednesday 30 Nov 2016
- งานคุณ Pokpoom (Visible Light Communication .. 20 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Sunday 4 Dec 2016
- งานคุณ Pook (Mobile rice mills .. 36 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Sunday 11 Dec 2016
- งานคุณ Mattana (Thesis .. 200 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Wednesday 11 Jan 2017
- งานคุณ Busaraporn (Thesis .. 150 pages) กำหนดเสร็จ {to be finished on} Saturday 11 Feb 2017
- เดินทางไปญี่ปุ่น (Japan Trip) ระหว่าง 12 ก.พ. 2560 - 16 พ.ค. 2560 .. งดรับงานแปลทุกอย่าง .. กลับมาแล้วจึงจะสามารถให้คำตอบเรื่องรับแปลงานได้ครับ .. ขอขอบคุณทุกท่านที่เคยใช้บริการและอยากใช้บริการครับ
ส่วนหนึ่งของงานแปลที่ผ่านมา
Examples of my previous works
(งานแปลเหล่านี้เป็นงานสมัยที่ผมรับแปลในอัตราหน้าละ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเปิดเผยทั้งต้นฉบับและผลงานแปลให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บนี้)
({The downloadable works were charged for 50 baht/page with a condition that the source and the translated docs must be downloadable here.})

(ส่วนล่างๆ จะเป็นงานแปลบทความที่ผมเลือกมาแปลเอง .. ผมจะพยายามใช้เวลาช่วงไม่มีงานเข้า หาบทความดีๆ มาแปลให้ได้อ่านกันเรื่อยๆ นะครับ)
({The bottom part of this section contains articles that were chosen for translation by me. When I'm free from translation work, I will try to find good articles and translate them for you to read here frequently.})

- การอนุรักษ์ปะการัง (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 30 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การจัดการสวนสาธารณะ (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 50 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การจัดการสถานบริการเพื่อสุขภาพ (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 70 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- ระบบควบคุมงบประมาณของบริษัทแห่งหนึ่ง (บทความ 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- เทคนิคใหม่ทางการแพทย์กับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (งานวิจัยหลายเรื่อง รวม 60 หน้า) (อังกฤษ-อังกฤษ (สรุป))
- การใช้ข้าวสาลีในเครื่องสำอาง (บทความสั้นๆ 2 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- อุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะทาง (โปรเจคและงานนำเสนอ ประมาณ 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย-อังกฤษ)
- การบีบอัดภาพถ่ายดาวเทียม (งานวิจัย ป.โท 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ (หนังสือ 30 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (บทคัดย่องานวิจัย 4 เรื่อง 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การศึกษาพฤติกรรมปลาโดยใช้กล้องติดกับปลา (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- RFID (โปรเจคและงานนำเสนอ ประมาณ 20 หน้า) (อังกฤษ)
- สีผิวและเพศกับการเมืองอเมริกา (บทความ 5 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- วิเคราะห์นวนิยาย The Little Prince (บทความ 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- น้ำผ่านแม่เหล็กเพื่อการรักษาโรค (บทความ 14 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การพัฒนาผลผลิตหอยแครง (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่น (งานวิจัย ป.โท 35 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- ผลกระทบจากการประมงพื้นบ้านต่อปลาในแนวปะการัง (งานวิจัย 16 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) คลิ้กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดต้นฉบับและผลงานแปลดูเป็นตัวอย่างได้ครับ .. บังเอิญงานนี้ลูกค้าเบี้ยวค่าแปล ซึ่งคิด 700 บาท (สมัยที่ผมยังใช้ระบบแปลก่อน จ่ายทีหลัง)
- การฝึกอบรมเพื่อจัดการความเสี่ยง (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- โรงพยาบาลสัตว์ (งานวิจัย ป.โท 10 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- ระบบงานยืมและคืนหนังสือแบบอัตโนมัติในห้องสมุด (งานวิจัย 18 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่น (งานวิจัย ป.โท 24 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- สถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลคนชรา, ขนมพายผลไม้และโยเกิร์ต, การทำความเคารพธงชาติอเมริกา (เป็นบทความ 3 เรื่อง เรื่องละ 1 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) คลิ้กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดต้นฉบับและผลงานแปลดูเป็นตัวอย่างได้ครับ .. งานนี้คิดค่าแปลรวม 200 - 20 บาท แต่ลูกค้า cancel โดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว .. แต่บอกเมื่อผมแปลเสร็จไปแล้ว (สมัยที่ผมยังใช้ระบบแปลก่อน จ่ายทีหลัง)
- Balanced Scorecard (หนังสือเรียน 11 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การฝึกอบรมความเป็นผู้นำแก่ผู้บริหารใหม่ในสถานศึกษาทางการแพทย์ (รายงาน 13 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การแบ่งงานเตรียมสถานที่จัดการประชุม (รายงาน ป.ตรี 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- เชิญร่วมลงชื่อสนับสนุนการรวมโลก (บทความ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) คลิ้กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดต้นฉบับและผลงานแปลดูเป็นตัวอย่างได้ครับ .. งานนี้ "คุณลูกโลก" เจ้าของงาน จ่ายค่าแปลแล้ว แต่ยินดีให้เผยแพร่ผลงานแปลนี้เป็นตัวอย่างได้ฟรี เพื่อผมจะได้มีตัวอย่างการแปลแบบ ไทย เป็น อังกฤษ ให้ดูกันมั่ง
- ภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่น (เพิ่มเติม) (งานวิจัย ป.โท 8 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การประเมินคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ผลกระทบของโรคออทิสติกส์ต่อครอบครัว (ปรับแก้บางส่วนของงานวิจัย) (ไทย-อังกฤษ)
- Work Instruction สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระเบียบปฏิบัติ 30 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การย่อยและดูดซับกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ในปลาดุก (งานวิจัย 16 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การเพิ่มอุปทานของเงิน (หนังสือเรียน 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- เทคนิคการสร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการ (บทความ 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การเรียนรู้สื่อการสอนออนไลน์ (งานวิจัย 15 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ผลจากกิจกรรมของมดตัดใบต่อการหมุนเวียนธาตุอาหาร (งานวิจัย 7 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- งานวิศวกรรมก่อผนังและฐานตึก (หนังสือเรียน 14 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- ผลกระทบของโรคออทิสติกส์ต่อครอบครัว (งานวิจัย 18 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น (บทความ 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- พันธุ์ไม้ประดับจากต่างประเทศ (คาตาล็อกจากเว็บ ประมาณ 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Technical Textiles for Defense (งาน ป.ตรี ประมาณ 10 หน้า) (อังกฤษ-อังกฤษ)
- การเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากนากุ้ง (งานวิจัย ป.โท ประมาณ 70 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- Web application สำหรับความเครียด (งานวิจัย ป.โท 7 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- Dynamic texts and tourist gaze (บทความ 15 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Work Instruction สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระเบียบการปฏิบัติงาน 32 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- American trade policy (บทความ 30 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Melodrama และ Triller (textbook 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Ecophysiological basis (textbook 22 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Terroism (งาน ป.ตรี 10 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การพัฒนาผลิตผลในสวนป่า (textbook 20 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- กระดาษและหมึก (หนังสือ รวม 13 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) งานชุดที่ 1 ... งานชุดที่ 2 .... ขอขอบคุณ "คุณดาว" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Systematic review protocols (บทความ 8 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Systematic review for nursing practice (งานวิจัย 11 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Method for nursing research (บทความ 11 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Evidence of Social Comparison in Mastery Goals in Natural Academic Settings (บทความ 3 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณเจี๊ยบ วธัญญา" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเว็บไซต์สำหรับไดนามิกเว็บเพจ (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณปริวัฒน์ ตีระกิจวัฒนา" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Assessment and management of persistent (chronic) and total wound pain (บทความ 16 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Problem Based Learning (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณเอ" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Learning via the Internet (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณดวง" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Online Professional Development for Project Based Learning (บทความ 2 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณดวง" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- TCT-IDM E-learning (บทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณปริวัฒน์ ตีระกิจวัฒนา" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- PBL for learning C programming (บทคัดย่อ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณเอ" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Best practice Minimising pain at wound dressing (รายงาน 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Sustainable financing of protected areas in Cambodia (รายงาน 52 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ Tanin" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- เว็บบล็อกแบบขุมความรู้ (บทคัดย่อ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ Manee" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Water for wound cleansing (บทคัดย่อ 1 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Reducing pain in pediatric procedures (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Irrigating Simple Acute Traumatic Wounds (งานวิจัย 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Why ‘‘Wet to Dry’’? (งานวิจัย 7 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- JCAHO Standards for Pain Management (มาตรฐานการแพทย์ 5 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- ทัศนคติผู้บริโภคกับของเลียนแบบ (บทคัดย่องานวิจัย รวม 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณครูเป็ด" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Barriers to pain management (งานวิจัย 5 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Acute pain management (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Frequently Asked Question about Doripenem (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณพิม" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Cellulose ethanol production (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณพิม" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน (บทคัดย่อ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- การประเมินโครงการเยาวชนฯ (บทคัดย่อ 1 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- Recommendations for Improving the Quality of Acute and Cancer Pain Management (บทความงานวิจัย 9 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, การบวก, การลบ, ผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมการทำโครงงาน (บทคัดย่องานวิจัย รวม 5 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- Principle of Best Practice in Pain Management (งานวิจัย 11 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Variables, variability, and variations research for medical informatics (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- 10 Year Review of Quality Improvement (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Quality and Pain (งานวิจัย 2 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Quality Improvement Challenges (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- Unethical beliefs and counterfeit attitudes (งานวิจัย รวม 13 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณครูเป็ด" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- ตาราง New Recommended Quality Indicators (งานวิจัย 5 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- การใช้ GIS หาระดับการให้บริการของปั๊มน้ำมัน (งานวิจัย 10 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- impact of posttraumatic stress disorder on impairment (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่
- การรับประกันเวลาในการให้บริการ (งานวิจัย ป.โท 2 หน้า) (ไทย-อังกฤษ)
- Antenatal CBT for Preventing Postnatal Prevention (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณโอ๋" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่
- Prevention and treatment of post-partum depression (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณโอ๋" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่
- Antenatal Cognitive-behavioral Therapy for Prevention of Postpartum Depression (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณโอ๋" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่
- Randomized controlled trial of psychological interventions for postnatal depression (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณโอ๋" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่
- The Use of Paroxetine and Cognitive-Behavioral Therapy in Postpartum Depression and Anxiety (งานวิจัย 8 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณโอ๋" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่
- Therapeutic group programme for women with postnatal depression in rural Victoria (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณโอ๋" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่
- แปลข่าวสำหรับเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (ข่าวสั้นๆ รวม 400 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดูผลงานได้ที่นี่ ... ดาวน์โหลดต้นฉบับการแปลได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "ศทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่
- Complete development and multiplication of Cryptosporidium hominis in cell-free culture (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ Bright" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (25 พ.ย. 2553)
- Canine Parasitic Zoonoses in Bangkok Temples (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ นิรชรา" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (30 พ.ย. 2553)
- Detection of antigenemia by enzyme-linked immunosorbent assay in horses (งานวิจัย 5 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ หมูน้อย" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (7 ธ.ค. 2553)
- Soil Environmental Quality Assessment (งานวิจัย 13 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ ดอกไม้ฝิ่น" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (20 ธ.ค. 2553)
- Fisheries science and management in the North Atlantic (งานวิจัย 8 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ สวรส" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (30 ธ.ค. 2553)
- Experimental reproduction of bovine fetal Neospora infection (งานวิจัย 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ ทิพยาภรณ์" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (10 ม.ค. 2554)
- Canine leishmaniasis (งานวิจัย 8 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ Ink" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (26 ม.ค. 2554)
- Polygon Rasterization (Textbook 7 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณน็อต" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (1 ก.พ. 2554)
- แผนที่ออนไลน์แสดงตำแหน่ง GPS ติดรถพยาบาลเพื่อช่วยในงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (งานวิจัย 16 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) [ไม่เปิดให้ดาวน์โหลด] (พุธ 16 ก.พ. 2554)
- Traits of leaders (textbook 3 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณธัณย์" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (19 มี.ค. 2554)
- AE1 Gene Mutation (บทคัดย่อ 1 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณปูเป้" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (20 มี.ค. 2554)
- Evaluation of Cardioprotective Activity of Ginkgo biloba and Ocimum sanctum (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณปูเป้" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (14 พ.ค. 2554)
- RCT of community nursing intervention for chronic leg ulcer healing (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่ (10 ก.ค. 2554)
- ความต้องการของหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณนัน" ผู้จ้างงานแปลที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่ (7 ส.ค. 2554)
- Effect of parasitism on flight behavior of the soybean aphid (งานวิจัย 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณจ๋อมแจ๋ม" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (14 ส.ค. 2554)
- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ EIA ในประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (งานวิจัย 7 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณดอกไม้ฝิ่น" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (26 ก.ย. 2554)
- Factors affecting the listening skill (งานวิจัย 7 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ Suphawadee" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (28 ก.ย. 2554)
- The Employment of Children in Entertainment + Child Performers Labor Law (กฏหมาย 13 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ เหวงน้อย" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (2 ต.ค. 2554)
- การส่งออกยางพาราจากไทยไปจีน (งานวิจัย 2 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ กิ๊ฟท์" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (16 ต.ค. 2554)
- EnduRan: A Web Application for Managing Racing Events (บทความ 8 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ ไพลิน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (24 ต.ค. 2554)
- Broadband Optical Access Technologies and FTTH Deployment in NTT (บทความ 12 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ อุดมศรี" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (31 ต.ค. 2554)
- KEA - a Mathematical Knowledge Management System combining Web 2.0 with Semantic Web Technologies (งานวิจัย 5 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ ไพลิน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (6 พ.ย. 2554)
- Impact of Non Academic Websites Usage on Female Students Academic Performance (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ ไพลิน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (11 พ.ย. 2554)
- The Knowledge Portal, or, the Vision of Easy Access to Information (งานวิจัย 6 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ ไพลิน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (16 พ.ย. 2554)
- Nursing quality care indicators for elderly patients who have suffered stroke (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ นัน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (20 พ.ย. 2554)
- Solid-assisted melt disintegration (SAMD) (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ ผึ้ง" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (24 พ.ย. 2554)
- Occupational Safety and Health Act (กฏหมาย 9 หน้า) (อังกฤษ-ไทย)
- Implementation of Evidence-Based Practice in Nursing Using Action Research (งานวิจัย 16 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ นัน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (12 ธ.ค. 2554)
- Implementing Evidence-Based Nursing Practice (งานวิจัย 15 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ นัน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (20 ธ.ค. 2554)
- Interventions aimed at increasing research use in nursing Systemic review (งานวิจัย 18 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ นัน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (31 ธ.ค. 2554)
- Ingredients for change: Revisiting a conceptual framework (บทความ 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... ขอขอบคุณ "คุณ นัน" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (4 ม.ค. 2554)
- What counts as evidence in evidence-based practice [เริ่มกฏใหม่ ไม่เผยแพร่] (งานวิจัย 14 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) (10 ม.ค. 2555)
- Management control systems design (งาน Review 65 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) (2 ก.พ. 2555)
- Occupational Health Services for SMEs in Japan and Finland (บทความ 9 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) (4 ก.พ. 2555)
- Health and safety at work in SMEs (บทความ 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) (5 ก.พ. 2555)
- Information Functions of the Item and Test (งานวิจัย 10 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) (25 ก.พ. 2555)
- An evaluation of science process skills of the science teaching majors (งานวิจัย 4 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) (26 ก.พ. 2555)
- Guideline to OHS Act (คู่มือกฏหมาย 30 หน้า) (อังกฤษ-ไทย) (1 มี.ค. 2555)
- Seven days in Laotian Prison (บันทึกเรื่องราวการเดินทาง 30 หน้า) (ไทย-อังกฤษ) ภาษาไทยอ่านได้ที่นี่ .... For English, please click here. ..... ขอขอบคุณ "คุณลูกโลก" ผู้จ้างงานแปลแบบอนุญาตให้เผยแพร่ (11 พ.ค. 2556)
- Garry Davis, Man of No Nation (แกรี่ เดวิส .. ชายผู้ไร้ชาติ) (อังกฤษ-ไทย) อ่านได้ที่นี่ ..... สำนักแปลรวมโลก ทำเผยแพร่เอง (11 พ.ค. 2556)

เกี่ยวกับผู้แปล
About the translator (me)
- ชื่อ กงจักร ใจดี
{- Name: Kongjak Jaidee}
- ที่อยู่ปัจจุบัน อ.อุทุมพรพิสัย และ อ.เมืองจันทร์   จ.ศรีสะเกษ
{- Current address: Si Sa Ket Province, Thailand}
- ปริญญาโท ทุน ก.พ. อเมริกา จบปี 2544 ก่อนไปเรียน สอบ TOEFL ได้ 560
{- Graduated with a Master's degree from MTU (USA). Got a TOEFL score of 560 in 1998.}
- เคยทำงานรับราชการ 7 ปี (กรมป่าไม้, กรมอุทยานฯ, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ)
{- Worked 7 years as a government officer at RFD, DNP, and Permanent Secretariat Office of MNRE.}
- ทำข้อสอบกรมวิเทศได้มากกว่า 80 (จากคะแนนเต็ม 100) หลายครั้ง
{- Got DTEC scores over 80% for several times.}
- เคยทำงานกับองค์การมหาชน (GISTDA) 8 เดือน (หน้าที่ ประสานงานโครงการ CEOS กับหน่วยงานด้านอวกาศจากนานาชาติ)
{- Worked with GISTDA for 8 months as a coordinator of the CEOS project.}
- เคยมีโอกาสไปอบรมและประชุมต่างประเทศหลายครั้ง ใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
{- Visited several countries during working with the governmental organizations.}
- เคยทำงานกับ รพ.เมืองจันทร์ .. แม้จะเป็นงาน IT แต่ก็ได้รู้ศัพท์ทางการแพทย์ต่างๆ เพิ่มเติมพอสมควร
{- Worked for Mueangchan Hospital as a network administrator. I experienced some medical terms there.}
- ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศาสตร์ทุกเรื่องบนโลก
{- Love to learn English and all sciences in our world.}
- สามารถพิมพ์สัมผัสได้เป็นอย่างดี
{- Excellent typing skill}
- ประสบการณ์แปลงานกว่า 4 ปี (นับถึงปัจจุบัน)
{- 4-year translation experience}
- สถานภาพ "โสด" .. และ กำลังมองหาคู่ชีวิตอยู่ (ดูรายละเอียดผู้หญิงในอุดมคติได้ดังข้างล่างนี้) ;-]
{- Single (and looking for someone to marry with. Please see detailed specifications of my ideal girl below. ;)}
- มีอุดมการณ์ที่จะรวมโลกให้สำเร็จภายในช่วงชีวิตนี้ (หมายถึง รวมทุกประเทศบนโลกเป็น "ประเทศโลก" ของมนุษย์ทุกคนบนโลก) ... ซึ่งไม่สามารถทำสำเร็จด้วยตัวคนเดียวได้ หากท่านเห็นคุณความดีใดๆ ในการแปลของผม โปรดช่วยเผยแพร่อุดมการณ์ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงแค่บอกเพื่อนๆ ของท่านว่า "โลกมนุษย์ควรเลิกแบ่งแยกออกเป็นประเทศต่างๆ ได้แล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีสงคราม ผู้คนจะได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกได้สะดวก ชาวมนุษย์โลกทั้งหมดจะได้รักสามัคคีกัน การพัฒนาต่างๆ ก็จะทำได้อย่างรวดเร็วราบรื่นทั่วโลก"
{- I have a goal to unify our world. (i.e. The world will have only one "World" Country.) This cannot be accomplished by me alone or by some peace-activist minorities. The dream can come true only by mutual agreement of all human beings. If you are happy with my translation work, please help promote this idea. Just tell your friends that "The world should no longer be divided into sovereign countries. It's time to unify our world for peace, freedom, and global love of all human beings."}

- ปัจจุบัน นอกจากทำงานรับแปลเอกสารแล้ว ผมยังทำงานอื่นด้วยอีกหลายอย่าง ได้แก่
{- Beside the translation work, I also do other tasks as listed below.}
        + ทำเว็บไซต์รณรงค์รวมโลก www.WeLoveOurWorld.com
        + ทำเว็บไซต์ส่วนตัวที่เผยแพร่ความคิดตัวเองและความรู้หลายๆอย่าง www.GoodJai.com
        + รับทำงาน GIS (ระบบภูมิสารสนเทศ หรือ งานทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์) http://www.weloveourworld.com/United_World_GIS_Freelance.htm
        + ร้องเพลงให้คนฟังทั่วโลกผ่านทาง YouTube ในนาม "นักร้องรวมโลก" http://www.weloveourworld.com/United_World_Singer.htm
        + ดูแลเพจของ "ชมรมรวมโลก" ใน Facebook https://www.facebook.com/WorldUnificationClub
        + ดูแลเพจ "ฝึกฝนภาษาอังกฤษกันเถอะชาวโลก" ใน Facebook https://www.facebook.com/LetUsPracticeEnglish
        + ทำตัวเป็น "เกษตรกรรวมโลก" ทั้งใน Facebook และในชีวิตจริง https://www.facebook.com/GoodJai
        + ดูแลทนุบำรุง "อนุสาวรีย์รวมโลก" https://plus.google.com/+WeloveourworldMonument
นอกจากนั้น ก็ยังต้องทำภารกิจอีกหลายอย่างเยี่ยงลูกชายทั่วไปที่มีพ่อมีแม่มีพี่สาวให้ดูแลในบางโอกาส ดังนั้น โปรดเข้าใจด้วยนะครับ ที่ผมต้องรับงานแค่ตามคิวที่กำหนดไว้

กงจักร ใจดี (Kongjak Jaidee)
Updated: 26 February 2015


E-mail: goodjai@yahoo.com
Mobile phone: 084-7043345
Facebook: http://www.facebook.com/GoodJai


คุณสมบัติของผู้หญิงที่ผมใฝ่ฝันหามาเป็นคู่ชีวิต
{Qualifications of the girl whom I am looking for}


- เป็นหญิงแท้ สวย และหุ่นดี (เหมือนรูปร่างหน้าตาคนสวยๆ ทั่วไป ซึ่งเป็นไปได้หลากหลายแบบ .. แต่จริงๆ แล้ว ผมมีแบบผู้หญิงสวยในสายตาของผมอยู่ ผู้หญิงที่คนทั่วไปดูว่าสวยแล้ว อาจจะไม่สวยพอในความรู้สึกของผมก็เป็นได้)
{- Being truly female, beautiful, and slender. You do not have to be very beautiful, but you must be beautiful in my eyes. :) }

- โสด และถ้าบริสุทธิ์ได้จะดีมาก     :-) .. (จริงๆ แล้ว ที่สำคัญกว่าร่างกายก็คือ หัวใจอันบริสุทธิ์ หัวใจที่ไม่เคยมีรักกับใครอื่นถึงระดับเคยร่วมฝันใช้ชีวิตร่วมกัน .. เพื่อที่รักครั้งนี้ จะได้เป็นรัก [แบบสมหวัง] ครั้งแรกของทั้งสองฝ่าย)
{- Single. Being virgin is preferable but not essential. (Virgin heart is more important than virgin body.)}

- รู้จักความรักที่แท้จริง .. มีความรักนั้น .. และสามารถที่จะมอบรักนั้นให้กับผมได้
{- Know what true love is. Have true love. And able to give the true love to me.}

- มีอุดมการณ์ทำงานเพื่อความผาสุกของมนุษย์ทั้งโลก มีเป้าหมายหลักในชีวิตร่วมกันกับผม คือต้องการเห็นโลกมนุษย์รวมทุกประเทศเป็นหนึ่งเดียว .. ซึ่งเราจะไม่เพียงแค่ต้องการแล้วนิ่งเฉย หากแต่เราจะลงมือช่วยให้ทุกประเทศบนโลกรวมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ภายในช่วงชีวิตของเรา .. มีหลายอย่างที่เราทำได้ ทั้งโดยใช้เงินและไม่ใช้เงิน (ที่แน่ๆ คือต้องใช้เวลา)
{- Have a life goal to create happiness for the entire human society. Agree with me that world unification is essential in order to solve many problems and conflicts in our world.}

- มีอุดมการณ์ที่จะร่วมสร้างครอบครัวตัวอย่าง พร้อมด้วยรักที่แสนน่าชื่นชม กับผม
{- Have a dream to create an ideal family and impressive love with me.}

- รักโลกทั้งใบ และ รักคนทั้งโลก
{- Love the whole earth and all human beings.}

- เข้าใจในหลักการที่ว่า คนที่ทำผิด ไม่ได้เป็นคนเลว หากแต่มีความรู้ และมีหลักคิดที่ผิด หากเราทำให้เขามีความรู้ที่ถูกต้อง เขาก็จะคิดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง
{- Agree to the principle that no one is a bad person. Everyone wants to do good things. Bad behaviors of someone are results of his misunderstanding or the lack of knowledge.}

- เชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงิน (เงินเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งสำหรับให้มนุษย์ช่วยกันทำงาน) .. เราจะไม่สะสมเงินให้มากมาย หากวันใดเราสิ้นไร้ความสามารถจะทำงานใดๆ ให้มนุษย์โลก เราจะยินดีตาย
{- Believe that human can live without money. Money is just a tool to make human work for the society. We will not collect much money. When we are lack of ability to do any work for the human society, we will be pleased to die.}

- ชอบที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติ มากกว่าที่จะปรับธรรมชาติให้เข้ากับตัวเอง (สามารถใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่งนากับผมได้)
{- Prefer to adapt oneself to the nature rather than adapt the nature to oneself. Able to live in the rice field with me.}

- มีสติปัญญาในระดับหนึ่ง พอที่จะช่วยผมทำงานแปลเอกสาร งาน GIS หรืองานอื่นๆ ได้บ้าง
{- Somehow intelligent. This can be judged after having talked for about 10 minutes.}

- ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ (แต่หลังอยู่ร่วมกันควรเลิกฝักใฝ่ศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น เราจะยึดถือหลักธรรมเป็นสำคัญ ไม่ใช่วัตถุหรือตัวบุคคล)
{- Any races, religions, and financial status. However, after marriage, you should have no religion like me. We will adhere to principles, not materials or persons.}

- พ่อแม่ไม่มีปัญหากับการที่มารักและใช้ชีวิตอยู่กับคนอย่างผม
{- Your parents have no problem that you will love and live with me.}

- ต้องเห็นด้วยกับการคิดราคาค่าแปลในระดับนี้ของผม ซึ่งแม้ว่ามันจะค่อนข้างถูกกว่าร้านแปลอื่นๆ นิดหน่อย แต่มันก็ทำให้มีรายได้พอกับค่าใช้จ่ายของคนปกติแล้ว .. (มีรายได้ประมาณ 500 - 1000 บาท ต่อวัน ในกรณีมีงานแปลต่อเนื่อง) จริงๆ แล้วก็ต้องถือว่ามากกว่าคนใช้แรงงานทั่วไป เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าเดินทาง .. เงินที่หาได้ส่วนหนึ่งผมต้องใช้เพื่อทำกิจกรรมรวมโลก .. ผู้หญิงที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์รวมโลกของผม ท่าจะอยู่ด้วยกันได้ยากอยู่นะครับ .. ผมเน้นที่จะสร้างโลกให้สวยงาม มากกว่าสร้างครอบครัวตัวเองให้ดูดีเด่นกว่าครอบครัวอื่นๆ
{- You must agree to the price I set for my translation work. Although this is relatively cheap, I can servive comfortably with this rate (about 500 - 1000) [i}

- เห็นด้วยกับการรับทำงานแค่ในระดับที่สามารถทำได้โดยไม่เหนื่อยยากลำบากมากนัก
{- Agree to the idea that we should not work too hard for money.}

- พร้อมที่จะแต่งงาน จดทะเบียนสมรส และใช้ชีวิตร่วมกับผมได้ ภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้ติดต่อและตกลงปลงใจหลังจากที่ได้นัดเจอกันแล้ว
{- Ready to marry with me within 1 month after having agreed to love.}

- การอยู่ร่วมกันนี้ ต้องอยู่ร่วมกันอย่างเต็มเวลา 24 ชั่วโมง ทำงานด้วยกันกับผมนี่แหละครับ (ถ้ามีงานประจำ หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ก็ต้องลาออกจากงาน หรือจากโรงเรียนนั้น)
{- Must live with me 24 hours a day.}

- พักอาศัยอยู่ด้วยกันกับผม .. ไปใหนก็ไปด้วยกัน
{- Stay with me. Go everwhere together.}

- หากอยู่ด้วยกันแล้ว มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่มีความสุข ก็สามารถบอกเลิกกันได้ทุกเมื่อ โดยอีกฝ่ายจะไม่ขัดขวาง... (อย่างไรก็ตาม ควรจะมั่นใจซักหน่อยว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ก่อนแต่งงานกัน)
{- After living together, if one side feel unhappy, that side can leave at anytime. The other side will not blame or complain or stop. However, before being together, we should be quite sure that we want to live together for life.}

- ระหว่างที่อยู่ด้วยกัน ต้องไม่ทำอะไรให้อีกฝ่ายรู้สึกกังวลว่าอีกฝ่ายจะมีการนอกใจหรือไม่ซื่อสัตย์ .. หากอีกฝ่ายซักถามด้วยความรู้สึกสงสัย อีกฝ่ายจะต้องอธิบายอย่างชัดเจนด้วยความยินดี
{- While being together, we must not make the other side feel worried about dishonesty. We should be pleased to explain anything if the other side is curious.}

- ยินดีทำงานฟรี แบบอุทิศตนเพื่อสังคม ในบางโอกาสด้วย
{- Be pleased to work for free for the society in some occasions.}

- เต็มใจที่จะบีบนวดให้ผม และให้ผมบีบนวดให้ทุกวัน   ;-)
{- Be pleased to massage me, and let me massage you everyday.}

- ไม่ดื่มกาแฟเป็นกิจวัตร (เพราะไม่น่าจะมีประโยชน์แต่อย่างใด)
{- Do not drink coffee everyday. (It's not food, I think.)}

- ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
{- Be not selfish.}

- ไม่รู้จักโกรธ หรือเกลียดผู้ใด
{- Do not get angry or hate anyone. }

- เราจะไม่ใช้เงินของพ่อแม่ของแต่ละฝ่าย เราจะหาเงินด้วยเราเอง และเราจะพยายามให้มีเงินเหลือให้กับพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายด้วย (หรือไม่ก็มีผลผลิตทางการเกษตรให้แทน)
{- We will not use money of our parents. We will work for our family by ourselves. We will give some money or some agricultural products for our parents every month.}

- ไม่เล่นการพนัน (รวมถึง หวย)
{- Do not like gambling.}

- ชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่เน้นเนื้อสัตว์
{- Prefer healthy food (fish, vegetables, not meat).}

- ไม่เชื่องมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ .. เช่น ตั้งเป้าจะไปทำบุญ 9 วัด, จะไปบูชาพระพุทธรูปที่นู่นที่นี่ ฯลฯ .. เราควรนับถือคนธรรมดาด้วยกันที่ประกอบสัมมาอาชีพอย่างขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตพร้อมกับรู้จักปล่อยวาง มากกว่าไปยกย่องเทิดทูนเพราะเห็นว่าคนนั้นอยู่ในเพศบรรพชิต
{- Not being superstitious.}

- เราจะใช้ชีวิตแบบ ทำให้บรรลุฝันหลายๆ อย่างด้วยกัน .. เช่น ทำหนังสือด้วยกัน แต่งเพลงด้วยกัน ดูแลอนุสาวรีย์รวมโลก ร่วมกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บผม www.goodjai.com) ฯลฯ
{- We will reach our dreams together, such as write books together, compose songs together, taking care of the World Monument together, etc. (See more details in my personal website: www.goodjai.com)}


ผู้ที่มั่นใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนดังข้างต้น
{Interested girls please send me an e-mail with personal details to the address below.}
- โปรดกรุณา ส่ง E-mail พร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ goodjai@yahoo.com

เริ่มประกาศ ประมาณกลางปี 2554 .. Update ล่าสุด 10 พ.ค. 2556

หมายเหตุ .. การหาคู่ทางเว็บไซต์ อาจจะไม่ได้ตรงสเป็คเหมือนอย่างคนที่พบเจอกัน .. คนเราจะคบกันน่าจะต้องเริ่มจากการได้เห็นตัวจริง ได้พูดคุยจริงๆ และรู้สึกถูกชะตา .. การรู้จักทางเว็บเนี่ย พอเจอกันจริงๆ อาจผิดหวังก็ได้ .. ดังนั้น อย่าซีเรียสกับประกาศนี้เลยครับ .. ผมลงเล่นไปงั้นแหละ .. ตามประสาคนโฉด 55
Remark .. Finding a mate via the internet might not be a good idea, coz real appearance of both sides might be different from what's seen in the internet. This post is just for expressing my preferences. I actually normally fall in love with girls whom I have met in person.สนใจโปรดติดต่อ {Please contact}
กงจักร ใจดี {Kongjak Jaidee}
E-mail: goodjai@yahoo.com
โทร {Tel.} 084-7043345
Facebook: http://www.facebook.com/GoodJai


แผนที่อนุสาวรีย์รวมโลก และสถานที่พำนัก/แปลงานของ World Unification Translator


ดู อนุสาวรีย์รวมโลก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่านี้