กงจักร ใจดี
นัก GIS รวมโลก

Kongjak Jaidee .. GIS Freelance for World Unification
(เริ่มกิจการ 14 สิงหาคม 2552)(16 มี.ค. 2560) ขณะนี้ผมอยู่ระหว่างการเดินทางรอบโลก ของดรับงาน GIS หรืองานอื่นใดทั้งปวง
จนกว่าจะกลับมาในปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 .. กลับมาแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ .. ว่าจะเปิดอีกครั้งหรือจะปิดถาวร
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน และขออภัยท่านผู้สนใจใช้บริการทุกท่าน
ขออภัยที่ท่านจะไม่สามารถติดต่อผมได้ไม่ว่าทางโทรศัพท์, Facebook, หรือทาง e-mail ในช่วงนี้ครับ


ความรู้และข้อมูล GIS ที่ผมทำเผยแพร่ฟรี มีให้ศึกษาได้ที่นี่ครับ http://www.weloveourworld.com/thai/gGIS.htm


รับงาน GIS, GPS, Remote Sensing, สร้างข้อมูล GIS, แก้ไขข้อมูล GIS, วิเคราะห์ข้อมูล GIS, ทำแผนที่ด้วย GIS, โดย กงจักร ใจดี GIS Freelance

หากท่านกำลังมองหาคนที่จะทำงาน GIS ให้ท่าน อย่างมั่นใจได้ .. โปรดลองพิจารณาที่นี่

ที่นี่ (โดยผมเอง) สามารถทำงาน GIS ให้ท่านได้เกือบทุกอย่าง (ทำไม่ได้ก็จะบอกว่าทำไม่ได้ :) ด้วยประสบการณ์ความรู้ที่มากมาย พร้อมด้วยความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมและวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นการแปลงค่าพิกัด, ปรับแก้ความถูกต้องทางเรขาคณิต (Georectification), แปลภาพถ่ายดาวเทียม, วิเคราะห์ Overlay, Union, Intersect, Merge, ฯลฯ

เชื่อใจได้ในคุณภาพของงาน
ทำเองโดย กงจักร ใจดี
ปริญญาโท ทุน ก.พ. อเมริกา เรียนด้าน Remote Sensing และ GIS โดยเฉพาะ (จบปี 2544)
หลังกลับมารับราชการ 7 ปี ก็ทำงานเกี่ยวกับ GIS
ทำงานกับ สทอภ. (GISTDA) อีก 8 เดือน ก็ได้ใช้ GIS

ค่าบริการไม่แพง .. เพราะผมยึดถือเรื่องการทำงานอย่างไม่เอาเปรียบกันของคนในสังคม .. ตกลงราคากันก่อน แล้วค่อยดำเนินงาน
ถ้าเป็นการสอน หรืองานที่คำนวณเวลาได้แน่นอนก็ใช้วิธีคิดแบบตามชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงละ 100 บาท ครับ

** หมายเหตุ **
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับงานจากผู้ที่รับงานมาอีกต่อหนึ่ง เพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และหากำไรบนความเหนื่อยยากของผมนะคับนั่นน่ะ

สนใจโปรดติดต่อ
กงจักร ใจดี
e-mail: goodjai@yahoo.com
โทร. 084-7043345

แผนที่สำนักงาน GoodJai Translator & GIS Freelance

ดู Office กงจักร GoodJai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ตัวอย่างงานบริการ GIS ที่ผ่านมา
- แปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat และวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม
- แปลภาพถ่ายดาวเทียม Spot และโอนไฟล์ MrSid ลง PocketPC GPS
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างสองปี
- ทำข้อมูลแปลงทำกินราษฎรจากข้อมูลที่สำรวจด้วย GPS
- สอนการใช้งานโปรแกรม GIS ขั้นพื้นฐานและตามวัตถุประสงค์ผู้เรียน
- ทำภาพเคลื่อนไหว (animation) จากข้อมูล GIS
- ทำแผนที่การเกิดโรคสำคัญๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย